Informace o nás

 Snažíme se makat k nejlepší spokojenosti zákazníka

 Rekonstrukci střechy provádíme co v nejkratším termínu.

 Práce začínáme od 8.hodiny do setmění (nejsme omezeni pracovní dobou).

   Před započetím veškerých prací vytvoříme cenovou nabídku,

  (Podrobný rozpočet prací a materiálu) dle prospektové dokumentace,

  nebo po vzájemné dohodě.                                                     

                                                          Platební podmínky:
                         

            Vyžadujeme : Zaplacení materiálu,dle cenové nabídky,

                                     před objednávkou  100% ceny materiálu, včetně DPH 15%.

                                      Poté začneme z pracemi dle určeného termínu.

   Proplacení konečné faktury po skončení a předání díla,podrobnosti ve smlouvě o dílo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                  

Bankovní spojení a fakturační údaje :

Bankovní účet u GE Money Bank  -  č. účtu  -  186 824 808/0600

Miroslav Balín   Heřmánkovice 268   psč. 549 84

IČO : 444 43 579           DIČ : CZ6608301106

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Oprávnění k podnikání   :

Živnostenský list - Pokrývačství 

Živnostenský list - Zednictví      

                                Tesařství

                                Klempířství   

Osvědčení pro práce ve výškách                                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro představu průběhu rekonstrukce, uvádím postup jednání se zákazníkem.

Postup jednání:

1. Vyhotovení cenové nabídky - orientační (dle zadaných požadavků - zdarma ).

2.Osobní setkání a podepsání ,,Smlouvy o díloˇˇ(po schválení a úpravách cenové nabídky).

3. Uhrazení 100% ceny materiálu, před objednávkou, včetně DPH.(viz.Smlouva o dílo).

4. Závoz a uložení kompletního materiálu, na určené místo objednavatelem.

5. Po té - začátek prací dle Smlouvy o dílo (případně po vzájemné dohodě).

6. Po ukončení prací - vyhotoven ,,Soupis provedených prací a použitého materiálu " dle skutečnosti.

7. Předání díla a podepsání ,,Předávacího protokoluˇˇ.

8. Úhrada konečné faktury za provedené práce.(odečtené nabídnuté slevy)

9.Podepsání ,,Čestného prohlášení"(je-li možné použít sníženou daň DPH 15%).

10.Předání CD-fotodokumentace. (pořízení foto během rekonstrukce - zdarma)

Veškeré platby a dovozy materiálů jsou monitorovány a informace zasílány formou SMS nebo telefonicky.